Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2400.00
  2415.00
 • EUR
  2666.00
  2718.00
 • CNY
  348.50
  352.50
 • RUB
  42.10
  42.70
 • JPY
  21.44
  21.63

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.4%