Ханшийн мэдээ

 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2012.00
  2021.00
 • EUR
  2232.00
  2280.00
 • CNY
  305.30
  308.40
 • RUB
  24.80
  27.70

Хугацаатай хадгаламж

Дэлгэрэнгүй

Хүүгийн орлогоо нэмэгдүүлэх алтан боломж.

Цахим банк

Дэлгэрэнгүй

Цаг хэмнэх "Цахим банк" үйлчилгээ

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 16.1%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%