Ханшийн мэдээ

 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  1963.00
  1970.00
 • EUR
  2175.00
  2247.00
 • CNY
  312.80
  317.50
 • RUB
  29.80
  34.20

Хугацаатай хадгаламж

Дэлгэрэнгүй

Хүүгийн орлогоо нэмэгдүүлэх алтан боломж.

Цахим банк

Дэлгэрэнгүй

Цаг хэмнэх "Цахим банк" үйлчилгээ

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 16.1%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%

Мэдээ мэдээлэл