Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2450.00
  2460.00
 • EUR
  2608.00
  2667.00
 • CNY
  355.00
  358.00
 • RUB
  42.40
  43.20
 • JPY
  21.93
  22.18

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%