Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2415.00
  2425.00
 • EUR
  2594.00
  2654.00
 • CNY
  350.00
  353.00
 • RUB
  43.00
  43.80
 • JPY
  21.90
  22.15

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%

Мэдээ мэдээлэл