Ханшийн мэдээ

 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  1909.00
  1923.00
 • EUR
  2048.00
  2110.00
 • CNY
  306.80
  310.30
 • RUB
  34.30
  39.90

Хугацаатай хадгаламж

Дэлгэрэнгүй

Хүүгийн орлогоо нэмэгдүүлэх алтан боломж.

Цахим банк

Дэлгэрэнгүй

Цаг хэмнэх "Цахим банк" үйлчилгээ

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 16.1%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%