Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2350.00
  2360.00
 • EUR
  2595.00
  2653.00
 • CNY
  342.50
  346.00
 • RUB
  39.20
  40.20
 • JPY
  20.97
  21.36

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.4%

Мэдээ мэдээлэл