Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2345.00
  2355.00
 • EUR
  2610.00
  2668.00
 • CNY
  341.00
  346.00
 • RUB
  39.60
  40.30
 • JPY
  21.00
  21.20

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.4%

Мэдээ мэдээлэл