Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2450.00
  2460.00
 • EUR
  2628.00
  2688.00
 • CNY
  356.00
  359.00
 • RUB
  42.80
  43.50
 • JPY
  22.13
  22.38

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%