Ханшийн мэдээ

 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  1958.00
  1978.00
 • EUR
  2125.00
  2206.00
 • CNY
  314.80
  320.40
 • RUB
  32.50
  37.70

Хугацаатай хадгаламж

Дэлгэрэнгүй

Хүүгийн орлогоо нэмэгдүүлэх алтан боломж.

Цахим банк

Дэлгэрэнгүй

Цаг хэмнэх "Цахим банк" үйлчилгээ

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 16.1%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%

Мэдээ мэдээлэл