Ханшийн мэдээ

 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2012.00
  2022.00
 • EUR
  2225.00
  2274.00
 • CNY
  305.00
  308.30
 • RUB
  24.90
  27.80

Хугацаатай хадгаламж

Дэлгэрэнгүй

Хүүгийн орлогоо нэмэгдүүлэх алтан боломж.

Цахим банк

Дэлгэрэнгүй

Цаг хэмнэх "Цахим банк" үйлчилгээ

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 16.1%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.6%