Энгийн хугацаатай хадгаламж

Хугацаанаас хамааран мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүү бодуулж, мөнгөн хөрөнгөө арвижуулах боломжийг олгодог хадгаламж юм.

Энгийн хугацаатай хадгаламжийн давуу талууд:

  • Хүссэн үедээ орлого хийж болно.
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авах боломжтой.
  • Хүүг гэрээгээр тохирсон хугацааны эцэст тооцож бэлэн бусаар олгоно.
  • Завсрын хугацаанд буюу автоматаар хугацаа сунгагдсанаас хойшхи 14 хоногт зарлагын гүйлгээ хийж болно.
  • Автоматаар сунгана гэж гэрээнд заагаагүй бол хугацааны эцэст дансны үлдэгдлийг хугацаагүй хадгаламжид шилжүүлнэ.
  • Мөнгөн хуримтлалтай болоход туслах хуримтлалын үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Энгийн хугацаатай хадгаламжийн нөхцөл, хүүний мэдээлэл:

АНГИЛАЛ Дансны доод үлдэгдэл
/тухайн валютаар/
Данс нээх
дээд хэмжээ
Жилийн хүү Гэрээ цуцалвал
олгох хүү
MNT 30 хоног 20,000 - 8.4% 3.6%
MNT 60 хоног 20,000 - 9.0% 3.6%
MNT 90 хоног 20,000 - 10.3% 3.6%
MNT 180 хоног 20,000 - 13.3% 3.6%
MNT 270 хоног 20,000 - 13.8% 3.6%
MNT 365 хоног 20,000 - 15.1% 3.6%
MNT 18 сар 20,000 - 15.2% 3.6%
MNT 24 сар 20,000 - 15.3% 3.6%
USD 90 хоног 50 - 2.4% 1.20%
USD 180 хоног 50 - 3.0% 1.20%
USD 270 хоног 50 - 4.8% 1.20%
USD 365 хоног 50 - 5.4% 1.20%
CNY 90 хоног 100 - 3% 0.60%
CNY 180 хоног 100 - 3.4% 0.60%
CNY 270 хоног 100 - 3.5% 0.60%
CNY 365 хоног 100 - 3.7% 0.60%

 Энгийн хугацаатай хадгаламжийн шимтгэл, хураамж:

АНГИЛАЛ Бэлэн зарлагын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Данс хаах
Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан Банк дотор Банк хооронд Бэлэн бусаар Бэлнээр
MNT 30 хоног УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг 200 төг 500 төг 200 төг 3,000 төг
MNT 60 хоног
MNT 90 хоног
MNT 180 хоног
MNT 270 хоног
MNT 365 хоног
MNT 18 сар
MNT 24 сар
USD 90 хоног УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ, Эрдэнэт, Дархан хот, Замын-Үүд сум-0.20%, бусад -0.35% 200 төг 500 төг 200 төг 3,000 төг
USD 180 хоног
USD 270 хоног
USD 365 хоног
CNY 90 хоног УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ, Эрдэнэт, Дархан хот, Замын-Үүд сум-0.12%, бусад-0.25% 200 төг 500 төг 200 төг 3,000 төг
CNY 180 хоног
CNY 270 хоног
CNY 365 хоног