"Боловсрол-Хүүхдийн Ирээдүй" хадгаламж

18 хүртэлх насны хүүхдийн нэр дээр 18 нас хүртэл нь ирээдүйн боловсрол, амьдралд нь зориулан хадгалах мөнгөн хөрөнгийг банкны хамгийн өндөр хүүгээр өсгөн хуримтлуулах, автомат сунгалттай хадгаламж.

“Боловсрол-Хүүхдийн Ирээдүй” хадгаламжийн давуу талууд:

  • ХААН Банкны хамгийн өндөр хүүтэй хадгаламж.
  • Үр хүүхдийнхээ ирээдүйд зориулан найдвартай хөрөнгө оруулалт хийнэ.
  • Эцэг эх, асран хамгаалагч нь хамтран эзэмшигчээр хадгаламжийг нээн, хяналт тавих боломжтой.
  • Бүх төрлийн цахим банкны үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.
  • Мөнгөн хуримтлалтай болоход туслах хуримтлалын үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

"Боловсрол-Хүүхдийн Ирээдүй" хадгаламжийн нөхцөл, хүүний мэдээлэл:

АНГИЛАЛ Дансны доод үлдэгдэл
/тухайн валютаар/
Одоо мөрдөгдөж буй жилийн хүү Гэрээ цуцалвал
олгох хүү
Төгрөг "Боловсрол-Хүүхдийн Ирээдүй" хадгаламж 20,000 15.4% 3.6%

 "Боловсрол-Хүүхдийн Ирээдүй" хадгаламжийн шимтгэл:

АНГИЛАЛ Бэлэн зарлагын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Данс хаах
Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан Банк дотор Банк хооронд Бэлэн бусаар Бэлнээр
Төгрөг "Боловсрол-Хүүхдийн Ирээдүй" хадгаламж УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг - 200 төг 500 төг 200 төг 3,000 төг