"Урьдчилсан хүүт" хадгаламж

Хүүгээ сар бүр олгох "Урьдчилсан хүүт" хадгаламжийн давуу талууд:

Харьцангуй өндөр хүүтэй, сар бүр хадгаламжийн хүүгээ харилцах дансандаа авч болдог төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.

  • Өөрийн мөнгөн хөрөнгөө богино хугацаанд, өндөр хvvгээр өсгөж хуримтлал vvсгэнэ.
  • Орлогын гvйлгээний хязгаарлалт байхгүй.
  • Сар бvрийн эцэст хvvгээ өөр дансанд шилжvvлэн авах боломжтой.
  • Бүх төрлийн цахим банкны үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.
  • Мөнгөн хуримтлалтай болоход туслах хуримтлалын үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Хүүгээ шууд олгох "Урьдчилсан хүүт" хадгаламжийн давуу талууд:

Хадгаламжийн хүүг тооцон сар бүр эсвэл хугацааны эхэнд урьдчилан олгож болдог хугацаатай хадгаламж.

  • Иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг урт хугацаанд хадгалан хүүг нь хугацааны эхэнд шууд олгох боломжтой.
  • Мөнгөн хөрөнгөө урт хугацаанд хадгалан, арвижуулна.
  • Хадгаламж эзэмшигч нь данс нээлгэсэн даруйдаа хүүгээ урьдчилан авч болно.
  • Хадгаламж эзэмшигч гэрээт хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийх, шаардлага гарсан тохиолдолд хадгаламж барьцаалсан зээл авч болно.
  • Урьдчилсан хүүт хадгаламжийн дансанд гэрээний хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийх боломжгүй.

"Урьдчилсан хүүт" хадгаламжийн нөхцөл, хүүний мэдээлэл:

АНГИЛАЛ Дансны доод үлдэгдэл
/тухайн валютаар/
Данс нээх
дээд хэмжээ
Жилийн хүү Гэрээ цуцалвал
олгох хүү
MNT
Хүүгээ сар бүр олгох
"Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 3 сар 20,000 - 10.2% 3.6%
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 6 сар 20,000 - 12.4% 3.6%
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 9 сар 20,000 - 13.2% 3.6%
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 12 сар 20,000 - 14.4% 3.6%
MNT Хүүгээ шууд олгох "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 9 сар 100,000 100 сая 11.4% 3.6%
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 12 сар 100,000 100 сая 12.4% 3.6%

 "Урьдчилсан хүүт" хадгаламжийн шимтгэл, хураамж:

АНГИЛАЛ Бэлэн зарлагын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Данс хаах
Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан Банк дотор Бэлэн бусаар Бэлнээр
MNT Хүүгээ сар бүр олгох "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 3 сар УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг 200 тєг 200 тєг 3,000 тєг
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 6 сар
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 9 сар
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 12 сар
MNT Хүүгээ шууд олгох "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 9 сар УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг  -
 
 
200 тєг
 
 3,000 тєг
MNT "Урьдчилсан хүүт" хадгаламж 12 сар