Бизнесийн зээл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтэд зориулагдана.

Дэлгэрэнгүй


Гэрээ барьцаалсан бизнесийн зээл

Төрийн байгууллага болон хувийн аж ахуйн нэгж, иргэний хооронд хийгдсэн бараа,ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогоор төлөгдөх зээл юм.

Дэлгэрэнгүй


Газар тариалангийн зээл

Газар тариалангийн зээл нь газар тариалан эрхлэгчдэд хөрөнгө худалдан авах болон эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх, бусад шаардлагатай санхүүжилтийг хийх зориулалтаар олгогдоно.

Дэлгэрэнгүй


Зээлийн батлан даалтын сан

ХААН Банк нь тус сантай хамтран ажилаах гэрээ байгуулсанаар барьцаа хөрөнгийн шаардлага хангахгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд Зээлийн батлан даалтын сангаас батлан даалт гаргуулах боломжтой юм.

Дэлгэрэнгүй


Санхүүгийн түрээс

Бизнес эрхлэгч та ХААН Банкны санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээнд хамрагдсанаар өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай, эдийн засгийн үр ашиг авчрах тоног төхөөрөмж, машин механизмыг санхүүгийн түрээсийн гэрээгээр эзэмшин ашиглаж, бизнесийнхээ үйл ажиллагааг өргөжүүлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй