Төслийн зээл

АНУОУХА-ын Баталгаа гаргах хөтөлбөр

ХААН Банк нь АНУОУХА-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар өөрийн банкны бизнесийн зээлүүдийг зээлийн баталгаанд хамруулах эрхтэй болсон.

Дэлгэрэнгүй


Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сангийн зээл

ХААН Банк “Тогтвортой амжиргаа төсөл”-ийн хүрээнд Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сантай хамтран хөдөө орон нутгийн алсдагдсан сум суурин газрын иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор орон нутгийн бага болон дунд орлоготой өрх иргэд, жижиг бизнес эрхлэгчдэд бичил санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй