Хэрэглээний зээл

Харилцагч та "Хэрэглээний зээлийн аян"-ы хүрээнд зээлээ таатай нөхцөлөөр шуурхай аваарай.

ХААН Банк танд дараах төрлийн хэрэглээний зээлийг санал болгож байна. Та хэрэглээний зээлийн анкет, бүрдүүлэх бичиг баримтын мэдээлэл авахыг хүсвэл zeel@khanbank.com хаягт хандан хүсэлтээ илгээнэ  үү. 

 

Цалингийн зээл

ХААН Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагын ажилтнуудад зориулан олгогдох хэрэглээний зээл юм.

Дэлгэрэнгүй


Өрхийн зээл

Иргэний хувийн болон өрхийн бэлэн мөнгөний бүхий л хэрэгцээнд зориулагдах, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй


Хэрэглээний лизинг

ХААН Банктай хамтран ажиллах гэрээтэй бэлтгэн нийлүүлэгчээс бараа бүтээгдэхүүн авах хүсэлтэй иргэдэд тухайн худалдан авч буй барааг барьцаалан олгох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй


Тэтгэврийн зээл

Нийгмийн даатгалын сангаас олгож буй өндөр насны, тахир дутуугийн,тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, тэтгэмжийг ХААН Банкаар дамжуулан авч буй иргэдэд зориулсан зээл юм.

Дэлгэрэнгүй


Хадгаламж барьцаалсан зээл

ХААН Банкинд төгрөгийн болон валютын хугацаат хадгаламжтай иргэд болон байгууллагын санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилгоор олгогдоно.

Дэлгэрэнгүй


Сургалтын төлбөрийн зээл

Сургалтын төлбөрийн зээл нь суралцагчийн сургалтын төлбөрийн хэрэгцээнд зориулагдан олгогдох зээл байх бөгөөд зээлийн зориулалтыг банкнаас хянана.

Дэлгэрэнгүй