Интернэт банк

Интернэт холболттой төхөөрөмжүүдийн тусламжтай цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран банкны үйлчилгээг нэг доороос авах боломжийг Интернэт банк бүрдүүлдэг.

"Интернэт банк"-аар та:

Гүйлгээ, шилжүүлэг хийх 

 • ХААН Банкны данс хооронд гүйлгээ, шилжүүлэг хийх;
 • Дансны дугаараар болон картын дугаараар банк хоорондын гүйлгээ,шилжүүлэг хийх;
 • Олон улсын гүйлгээ хийх;
 • Багц гүйлгээ хийх.

Төлбөр төлөх 

 • Зээлийн төлбөр төлөх;
 • И-Биллинг үйлчилгээнд бүртгүүлээд хэрэглээний төлбөрөө төлөх;
 • Кредит картын төлбөрөө хянах, төлөх;
 • Захиалгат төлбөр төлөх.

Дансны мэдээллээ хянах, засах

 • ХААН Банк дахь харилцах, хадгаламжийн дансны хуулга харах, лавлах, хянах;
 • Өөрийн нэр дээрхи бүх төрлийн картын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах;
 • Өөрийн мэдээллээ засах, өөрчлөх;
 • Үйлчилгээнд ашиглах дансаа нэмж, хасах;
 • Картаа идэвхигүй болгох.

Бусад нэмэлт үйлчилгээ 

 • Картаа идэвхигүй болгох;
 • Нэвтрэх нууц үгээ өөрөө сэргээх;
 • Онлайн данс нээх;
 • Арилжааны хэлцэл хийх;
 • Валютын арилжааны болон албан ханшийн мэдээ авах;
 • Хуримтлалын үйлчилгээнд бүртгүүлэх;
 • Цахим банкны бусад үйлчилгээнд бүртгүүлэх /Телефон банк, И-Биллинг буюу хэрэглээний төлбөрөө төлөх, Ухаалаг мэдээ.

 

Харилцагч та өөрийн санхүүгийн хэрэгцээ, шаардлагаас шалтгаалан ‘Интернэт банк’ үйлчилгээг дараах 2 зэрэглэлээр авах боломжтой. 

Төрөл 

Зэрэглэл 1 / Гүйлгээний эрхгүй /

Зэрэглэл 2 / Гүйлгээний эрхтэй /

   Иргэн Байгууллага

Дансны мэдээлэл лавлах, хуулга авах

+

+

+

Үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөх /нэвтрэх нэр, нууц үг/

+

+

+
Өөрийн мэдээллийг засах, өөрчлөх /утасны дугаар, и-мэйл/   +  
Банкинд хүсэлт илгээх + + +
Гүйлгээ хийх /банк дотор, банк хооронд, зээлийн төлбөр төлөх   + +
Олон улсын шилжүүлэг хийх   + +
Данс нээх /харилцах, хугацаагүй, хадгаламж/   +  
Үйлчилгээнд ашиглах дансаа нэмж, хасах   +  
Арилжааны хэлцэл хийх   + +
Бусад цахим үйлчилгээнд бүртгүүлэх   + +
Татварын мэдээлэл харах, төлөх   + +
Харилцагчийн лимитийг бууруулах   + +
1 өдрийн гүйлгээний лимит  

10 сая төгрөг, түүнтэй тэнцэх валют 

 / Васко* төхөөрөмж ашигласнаар гүйлгээний лимитийг 20 сая төгрөг хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой. 20 сая төгрөгөөс дээш дүнгээр гүйлгээний лимитээ нэмэгдүүлэх бол хүсэлт гаргана/,

 

Шимтгэл хураамж:

Төрөл

Зэрэглэл 1 /Гүйлгээний эрхгүй/

Зэрэглэл 2 /Гүйлгээний эрхтэй/

 Үйлчилгээний хураамж

Жилийн хураамж-Үнэгүй 

Жилийн хураамж-Үнэгүй 

Банк дотор шилжүүлэг 100 төг/Банк хооронд шилжүүлэг 300 төг

Данс нээх үнэгүй

Олон улсын шилжүүлэг

+

Тухайн үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Гадаад төлбөр тооцооны шимтгэл, хураамжийн ерөнхий нөхцлийн дагуу тооцно.

Васко төхөөрөмжийн үнэ

+

35,000 төгрөг

Интернэт банкны гарын авлагатай ЭНД дарж  танилцана уу.  

 

Шинээр хэрэглэгч болох

Дэлгэрэнгүй

Ашиглах заавар

Дэлгэрэнгүй