Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2345.00
  2355.00
 • EUR
  2631.00
  2690.00
 • CNY
  342.50
  346.50
 • RUB
  39.30
  40.00
 • JPY
  20.85
  21.10

Байгууллагад зориулсан банкны үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй

Банкны цогц үйлчилгээг нэг дороос

Харилцах / Хадгаламж

Дэлгэрэнгүй

Харилцах дансны иж бүрэн үйлчилгээ

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.4%

Мэдээ мэдээлэл