Интернэт банк

Ханшийн мэдээ

(Бэлэн бус)
 • Валют
  Авах
  Зарах
 • USD
  2408.00
  2418.00
 • EUR
  2665.00
  2725.00
 • CNY
  348.50
  351.50
 • RUB
  42.40
  43.20
 • JPY
  21.45
  21.70

Байгууллагад зориулсан банкны үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй

Банкны цогц үйлчилгээг нэг дороос

Харилцах / Хадгаламж

Дэлгэрэнгүй

Харилцах дансны иж бүрэн үйлчилгээ

Өнөөдрийн хүү

 • ₮ Хадгаламжийн сертификат 15.6%

 • ₮ Хугацаатай хадгаламж 15.1%

 • “Боловсрол хүүхдийн ирээдүй” хадгаламж 15.4%