Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагууд үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, техник технологи боло..

Дэлгэрэнгүй
Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор ба..

Дэлгэрэнгүй
Барилгын зээл

Барилгын норм дүрмийн дагуу боловсруулж, магадлал хийгдсэн зураг төслөөр тусгай зөвшөөрөл бүхий аж..

Дэлгэрэнгүй
Газар тариалангийн зээл

Газар тариалангийн зээл нь газар тариалан эрхлэгчдэд хөрөнгө худалдан авах болон эргэлтийн хөрөнги..

Дэлгэрэнгүй
Оюу Толгой ХХК-ийн ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан зээл

Оюу Толгой ХХК-ын ханган нийлүүлэгчийн Оюу Толгойд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, ү..

Дэлгэрэнгүй
Төслийн зээл

ХААН Банк харилцагчиддаа өөрийн эх үүсвэрээр зээл олгохоос гадна Засгийн газрын болон Олон улсын д..

Дэлгэрэнгүй