Амины сууц, хашаа байшин худалдан авах зээл

Зээлийн зориулалт:

Тогтмол орлоготой аливаа иргэнд амины сууц, хашаа байшин худалдан авахад нь зориулан олгогдоно.

Зээлийн хэмжээ:

Төрөл Улаанбаатар хот Аймгийн төв Томоохон суурин Сумын төв
Амины сууц 200 сая хүртэл төгрөг 100 сая хүртэл төгрөг 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг
Хашаа байшин 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 20 сая хүртэл төгрөг

Зээлийн хугацаа: 84 хүртэл сар

Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хүү* /сарын/
20-40% 1.8%
40%-иас дээш 1.7%

Хураамж шимтгэл:  

 • Зээлийн өргөдлийн хураамж: 15000 төгрөг;
 • Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая хүртэл төгрөг;
 • Амины сууц/хашаа байшин худалдан авах бол 5 сая төгрөг хүртэлх дүнтэй Хэрэглээний лизинг хамт авах боломжтой. 

Тавигдах шаардлага:

 • Зээл хүсэгч нь 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх;
 • Санхүүжилт авах амины сууц/хашаа байшингаа сонгосон байх бөгөөд амьдран суух зориулалтаар ашиглах;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлсэн/санхүүжүүлэх чадвартай байх;
 • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн, эсхүл энэ хугацаанд бизнес эрхэлсэн байх;
 • Даатгалд хамрагдах бөгөөд даатгалтай холбоотой зардлыг хариуцах;
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн үлдэгдэлгүй байх. 

Бүрдүүлэх материал

 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг;
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа;
 • Орлого, зарлага тодорхойлох баримтууд;
 • Худалдах худалдан авах гэрээний эх хувь;
 • Барьцаа хөрөнгийн (худалдан авах амины сууц эсвэл хашаа байшин) бичиг баримтын хуулбар, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсвэл төлөх чадвартайг нотлох баримт. 

* Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 1.82% -1.72%