Дотоодын карт

Энэхvv карт нь сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансандаа байршуулан картандаа холбуулж харьцангуй өндөр хүү тооцуулан авах боломжтой картын бүтээдэхүүн юм.

Картын давуу талууд:

  • Найдвартай түргэн шуурхай боловсон үйлчилгээг авна. (бэлэн мөнгө авах, үлдэгдлээ шалгах, шилжүүлэг хийх, ПИН кодоо солих)
  • Хэрэглээний төлбөр тооцоогоо хийнэ.

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээний нөхцөл Хураамж
1 Дансны валют Төгрөг
2 Картын үнэ 3,000 ₮
3 Жилийн / сунгалтын хураамж -
4 Нөхөн авалт 3,000 ₮
5 Картын хүчинтэй байх хугацаа 5 жил
6 Дэд картын жилийн / сунгалтын хураамж 6,000₮
7 Дэд картын нөхөн авалт 3,000₮
8 Дэд картын тоо 2
9 ПОБ-р бэлэн мөнгө авах   200 ₮
10 АТМ-с бэлэн мөнгө авах /100,000₮ хүртэл/  150 ₮
11 АТМ-с бэлэн мөнгө авах /101,000₮-өөс дээш/ 200 ₮
12 АТМ-с шилжүүлгийн гүйлгээ хийх   100 ₮
13 АТМ-р дэлгэцээр үлдэгдэл шалгах -
14 АТМ-с баримт авах  50 ₮
15 Бусад дотоодын банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах  500 ₮
16 Бусад дотоодын банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах  100 ₮
17 Картын нууц дугаар теллерээр солиулах, сэргээлгэх 500 ₮ 

Төлбөрийн карт захиалах:

Харилцагч та өөрт ойр салбарт хандан дараах 2 хэлбэрээр картаа захиалан аваарай.

Энгийн захиалга:

  • Карт эзэмшихийг хүссэн өргөдлийн маягт бөглөснөөс хойш 7 хоногийн дараа бэлэн болно.
  • Бэлэн болсон картаа тухайн захиалга өгсөн салбараас идэвхжүүлэн авна.

24 цагийн дотор авах боломжтой “Яаралтай төлбөрийн карт” захиалга:

  • Харилцагч та “Яаралтай төлбөрийн карт” захиалах хүсэлтэй бол төлбөрийн картын өргөдлийн маягт бөглөн “яаралтай” захиалгын хураамж 15,000₮ болон тухайн төлбөрийн картын үнэ тушаан захиална.
  • 24 цагийн дотор Барилагчдын талбайн зүүн талд байрлах ХААН Банкны “Туул оффис”-ын 1-р давхараас хүлээн аваарай.

Төлбөрийн карт авахад бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх
  • Карт эзэмшихийг хүссэн өргөдлийн маягт

 

₮ карт

ХААН Банк үндэсний брэнд "₮-карт" төлбөрийн картаа 1.8 сая харилцагчидынхаа санхүүгийн иж бүрэн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэж, монгол брэнд картыг шинэ үеийн залуусдаа олгож байна.

Дэлгэрэнгүй