Байгууллагын хадгаламж

ХААН Банк харилцагч байгууллага, аж ахуйн нэгж та бүхэндээ та бүхний бизнесийн онцлогт тохирсон хадгаламжийг санал болгож байна. Сул чөлөөтэй хөрөнгөө ХААН Банкны байгууллагын хадгаламжинд байршуулан хүүгийн орлогоор мөнгөн хөрөнгөө өсгөх боломжтой.

Хадгаламжийн нөхцөлүүдийг тохирч, хадгаламж байршуулахыг хүсвэл манай Харилцааны менежерүүдтэй холбоо барина уу. /Холбоо барих/

Байгууллагын хугацаатай хадгаламж

ХААН Банк харилцагч байгууллагууддаа таатай нөхцөл бий болгох, сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хадгаламжийн дансанд байршуулж харьцангуй өндөр хүү тооцуулан мөнгөн хөрөнгөө өсгөх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор байгууллагын хугацаатай хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээг санал болгодог.

Дэлгэрэнгүй


Байгууллагын хадгаламжийн сертификат

Хадгаламжийн сертификат нь өндөр хүүтэйгээс гадна бусад хугацаатай хадгаламжаас ялгагдах гол онцлог нь зах зээлд өвлүүлэх, гэрээслэх, бэлэглэх, худалдах зэргээр чөлөөтэй хөрвөх чадвартай.

Дэлгэрэнгүй