ХААН Банкны байгууллагад зориулсан картууд

Бизнес карт

Та бизнесийнхээ албан хэрэгцээнд зориулан төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд өдөрт гаргах бэлэн мөнгөний хязгаар, үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн хувьд танд давуу талыг олгоно.

Дэлгэрэнгүй


Цалингийн харилцах карт/Төгрөг, Ам.доллар/:

ХААН Банк нь аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, түргэн шуурхай найдвартай үйлчилгээгээр хангах зорилготой цалингийн картуудыг байгууллагын ажилтнууд, хамт олонд зориулан олгодог.

Дэлгэрэнгүй