ХААН Банкны байгууллагад зориулсан картууд

Алтан карт /Төгрөг, Ам.доллар/:

Алтан карт нь ХААН Банкны салбар, тооцооны төвүүдэд VIP өрөөгөөр үйлчлүүлэх мөн нэг өдөрт авах бэлэн мөнгөний хэмжээ, бэлэн бусаар гүйлгээ хийх хязгааргүй хэрэглээгээр энгийн картаас ялгаатай юм.

Дэлгэрэнгүй


Бизнес карт

Та бизнесийнхээ албан хэрэгцээнд зориулан төлбөр тооцоогоо гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд өдөрт гаргах бэлэн мөнгөний хязгаар, үйлчилгээний шимтгэл хураамжийн хувьд танд давуу талыг олгоно.

Дэлгэрэнгүй


Цалингийн харилцах карт/Төгрөг, Ам.доллар/:

ХААН Банк нь аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, түргэн шуурхай найдвартай үйлчилгээгээр хангах зорилготой цалингийн картуудыг байгууллагын ажилтнууд, хамт олонд зориулан олгодог.

Дэлгэрэнгүй