Бизнес төвүүд

Танилцуулга

ХААН Банк нь ЖДБ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тохирсон олон талт санхүүгийн үйлчилгээг санал болгох, тав тухтай тохилог орчинд үйлчилгээг үзүүлэх, мєн ХААН Банкны Инкубатороор дамжуулан тэдний санхүүгийн мэдлэг, боловсрол, бизнес эрхлэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, бизнесийн шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай шинэ мэдээ, мэдээллээр шуурхай хангах, зєвлєгєє єгєх, сургалт зохион байгуулах, харилцагчдынхаа бизнесийг олон нийтэд сурталчилан таниулах замаар ЖДБ эрхлэгчдийг бодитой дэмжих зорилго бүхий Бизнес тєвүүдийг ажиллуулж байна..

  • Банкны үйлчилгээг нэг цэгээс авах боломжтой.
  • Цаг хугацаа, зардал хэмнэнэ.
  • Бүх төрлийн бүтээгдэхүүний зөвлөгөө, мэдээллийг шуурхай авна.
  • Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх
  • Бизнесийг дэмжих чиглэлээр Бизнес Инкубатор төвтэй хамтарч ажиллах

 Байршил: