Тэтгэврийн харилцах данс

УНДЕГ-аас олгож буй тэтгэврийг ХААН Банкны дансаар дамжуулан олгох үйлчилгээ юм.

Тэтгэврийн харилцах дансны давуу талууд:

  • Тэтгэврийн санхүүжилт орж ирсэн өдөр нь тэтгэврийн мөнгийг тэтгэвэр авагчийн дансанд автоматаар хийдэг тул банкны салбарт биеэр ирэх шаардлагагүй.
  • Тэтгэврийн карт эзэмшсэнээр хүссэн үедээ ATM болон картаар үйлчлэгч байгууллагаар үйлчлүүлнэ.
  • Ямар нэгэн шимтгэл, хураамжгүйгээр үйлчлүүлнэ.
  • Данснаасаа аливаа төлбөр хийж, эсвэл өөр дансанд шилжүүлж болно.
  • Бүх төрлийн цахим банкны үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.
  • Мөнгөн хуримтлалтай болоход туслах хуримтлалын үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Тэтгэврийн харилцах дансны нөхцөл:

Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү Данс нээх
Шаардахгүй 5.5% Vнэгvй

 Тэтгэврийн харилцах дансны шимтгэл, хураамж:

Бэлэн зарлагын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Данс хаах
Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан Банк дотор Банк хооронд Бэлэн бусаар Бэлнээр
Үнэгүй 200 төг 500 төг - -

Бүрдүүлэх материал:

- Иргэний үнэмлэх эсвэл Гадаад паспорт, 

- Бүрэн бөглөсөн ХААН Банкны "Данс нээх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ сонгох хүсэлтийн маягт