Toyota шинэ автомашины лизинг

Зээлийн зориулалт:

Энэхүү зээл нь Таван Богд ХХК-ийн борлууж буй бүх төрлийн автомашиныг ХААН Банкны лизингээр худалдан авахад зориулан олгогдоно.

Зээлийн нөхцөл: 

Зээлийн нөхцөл Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хэмжээ: Худалдан авч буй автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
Зээлийн хугацаа/сараар/: 60 хүртэл  12 хүртэл 12-60
Зээлийн хүү /сараар/: 1.4% 1.0% 1.05%
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг 10 ам.доллар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:  Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5%  
буюу 500 мянган төгрөг. 
Олгосон зээлийн дүнгийн 0.25%
буюу 250 ам. доллар.


Урьдчилгаа төлбөр:

  • Үнийн дүнгийн 10% буюу түүнээс дээш хувиар төлөх боломжтой.
  • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнгийн 10%-иас багагүй ЭТҮнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулж болно. 

 Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар / зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/; 
  • 1% цээж зураг / Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан байх/;
  • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад бичиг баримт / НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэлдансны хуулга/;
  • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад бичиг баримт;
  • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт /Шаардлагатай тохиолдолд/;
  • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга, төлбөр төлсөн баримт;
  • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн үнийн нэхэмжлэх;
  • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлгийн хуулбар.