Малчны зээл

Харилцагч та Малчны зээлээ таатай нөхцөлөөр аваарай. ХААН Банк танд дараах малчны зээлийг санал болгож байна. Та өөрт хэрэгтэй зээлийн мэдээллийг дараах цэсний дэлгэрэнгүй хэсгээс авна уу. 

Малчны зээл

Малчин өрх болон малчны хадгаламж эзэмшигч малчинд хөрөнгө худалдан авах болон хувийн хэрэглээнд нь зориулан олгох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй


Хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий малчны зээл

Малын Индексжүүлсэн даатгал /МИД/-д малаа даатгуулсан малчинд хөрөнгө худалдан авах, хэрэглээний лизингээр бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах болон хувийн хэрэглээнд зориулан олгох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй