Кастодианы үйлчилгээ

ХААН Банк 2015 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Кастодиан банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авснаар банкны харилцагчид, дотоод болон гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт кастодиан банкны цогц үйлчилгээ болон түүнийг дагалдах бусад санхүүгийн үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцсэн мэргэжлийн түвшинд мэдээлэл технологийн орчин үеийн дэвшилтэт шийдэлд тулгуурлан харилцагчиддаа үзүүлж байна. ХААН банкны кастодианы үйлчилгээг авснаар харилцагч та өөрийн хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, өмчлөх эрхийн бүртгэл, хөрөнгийн мэдээллийн нууцыг найдвартай хадгалуулахын зэрэгцээ эдийн засгийн болон хөрөнгийн зах зээлийн цаг үеийн мэдээ мэдээллийг шуурхай авах болон компаний үйл ажиллагааны үйлчилгээг авах боломжтой болно.  

Бидний давуу тал

  • ОУ-ын томоохон кастодиан банкуудад ашиглагддаг Диасофт ХХК-ийн нийлүүлсэн Кастодиан банкны дэвшилтэт програм хангамжийг амжилттай суурилуулан, кастодианы бүх шатны үйл ажиллагааг автоматжуулсан;
  • Санхүүгийн зах зээлд ажиллах эрхтэй, олон улсын сургалт, семинарт мэргэжил дээшлүүлж, туршлага хуримтлуулсан чадварлаг боловсон хүчин, мэргэжлийн баг бүрдүүлсэн;
  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO/IEC 27001-2013 сертификатыг Монгол улсаас 2014 онд анх удаа авч үйл ажиллагаандаа мэдээллийн аюулгүй байдлын өндөр стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа;
  • Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг олон улсын стандартад нийцсэн бодлого, журмыг мөрдөн ажилладаг /FATF/;
  • ХААН Банк нь үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг олон улсын түвшинд хүргэхэд зах зээлийн оролцогч талуудтай нягт хамтран ажиллаж, тэргүүлэх байр сууринд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн бөгөөд олон улсын институционал хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулахад таатай, үр ашигтай, өрсөлдөөнт хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийг бий болгоход чиглэн зах зээлийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж байна. 

Хэрэв та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл custodian@khanbank.com цахим хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.