Оюутны хөгжлийн зээл

 

 

Оюутны хөгжлийн богино хугацааны зээл

Оюутны хөгжлийн зээл нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч оюутны сурах бололцоог нэмэгдүүлэх, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй


Оюутны хөгжлийн урт хугацааны зээл

Оюутны хөгжлийн зээл нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч оюутны сурах бололцоог нэмэгдүүлэх, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй


Хүү бууруулах зээл

Сургалтын төлбөр төлөх зориулалтаар авсан цалин, тэтгэвэр, малчны зээлийг дахин санхүүжүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй