Оюу Толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан зээл

Оюу Толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан зээл

Оюу Толгой ХХК-ын ханган нийлүүлэгчийн Оюу Толгойд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх хүртэлх хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээнд зориулсан бүтээгдэхүүн юм. 

Бизнесийн зээлийн шугам (Оюу Толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан)

Зээлийн зориулалт:  Оюу Толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгчийн Оюу Толгойд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх хүртэлх хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээнд зориулсан бүтээгдэхүүн юм. 

Зээлийн бүтээгдэхүүний онцлогууд:

 

 • Зээлийн хүү бага;
 • Коммитмент хүү нь бага;
 • Зээлийн судалгааг богино хугацаанд хийнэ;
 • Зээлийн шугамын эрхийн 70%-с доошгүй дүнгээр ОТ-той хийсэн гэрээт ажлуудын санхүүжилтэд, үлдсэн эрхийг бусад санхүүжилтэд зарцуулах боломжтой.

Тавигдах шаардлага:

 

 • Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байх;
 • Оюу Толгой ХХК-ийн ханган нийлүүлэгч байх;
 • Оюу Толгой ХХК-той бараа, ажил, үйлчилгээ үзүүлэх хүчин төгөлдөр гэрээтэй байх;
 • Нэхэмжлэхийн төлбөрийг ХААН Банкны дансаар хүлээн авахыг зөвшөөрсөн байх;
 • Бусад тавигдах шаардлага нь энгийн бизнесийн зээлийн шугамын бүтээгдэхүүнтэй адил байна.

Бүрдүүлэх материал:

 

 • Хүчин төгөлдөр нэхэмжлэх;
 • Захиалагчтай байгуулсан гэрээ;
 • Иргэний хувьд зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх, цээж зураг;
 • Байгууллагын хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм;
 • Үйл ажиллагаатай холбоотой бусад бичиг баримт. 
Авлага барьцаалсан зээл (Оюу Толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан)
 
Зээлийн зориулалт: Оюу Толгой ХХК нь ханган нийлүүлэгчийн нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн үйлчилгээний нэхэмжлэлийг хүлээн авч, баталгаажуулсан тохиолдолд банкнаас ханган нийлүүлэгч байгууллагад олгох авлага барьцаалсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Зээлийн бүтээгдэхүүний онцлогууд:

 • Зээлийн хүү бага;
 • Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл байхгүй;
 • Зээлийн судалгаа, шийдвэр гаргалт хурдан.