Олон улсын Алтан Кредит карт

Давуу тал, боломжууд

 

Кредит картын нөхцөл:

Үйлчилгээний нөхцөл Хураамж
1 Дансны валют MNT/ USD
2 Жилийн хураамж 100,000₮
3 Карт нөхөн авах, сунгалтын хураамж 10,000 ₮
4 Картын хугацаа 5 жил
5 Зээлжих эрхийн дээд хэмжээ 15 сая ₮ эсвэл түүнтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар
6 Зээлжих эрхийн доод хэмжээ MNT - 300,000₮/ USD - 300$
7 Өдрийн бэлэн мөнгө авах дээд хэмжээ /Зээлийн хэмжээний хувь/ 20%
8 Эргэн төлөлтийн хэмжээ 10%
9 Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл MNT - 25,000₮/ USD - 25$
10 Бэлэн бус худалдан авалтын хүү /сараар/ 2,0%
11  Бэлэн мөнгөний хүү /сараар/ 2,5%
12 ПОС-р хийгдэх 1 өдрийн гүйлгээний дээд хэмжээ MNT - 20сая₮/ USD - 10,000$
13 ПОС-р хийгдэх 1 өдрийн гүйлгээний дээд тоо 20
14 АТМ-с 1 удаад авч болох бэлэн мөнгөний дээд хэмжээ 5 сая ₮
15 АТМ-р хийгдэх 1 өдрийн гүйлгээний дээд хэмжээ 16 сая ₮
16 АТМ-р хийгдэх 1 өдрийн гүйлгээний дээд тоо 20
17 ХААН Банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах шимтгэл /1000-100,000₮ хүртэл/ 150₮
18 ХААН Банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах шимтгэл /101,000₮-с дээш/ 200₮
19 ХААН Банкны АТМ-р шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 100₮
20 Бусад дотоодын банкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах 500 ₮ + 100 ₮
21 Олон улсад АТМ-с бэлэн мөнгө авах MNT - 1.5% (min 3000₮)/ USD - 1.5% (min 2$)
22 Олон улсад АТМ-р үлдэгдэл шалгах MNT - 1000₮/ USD - 0.5$
*ХААН Банкны бусад нөхцөлүүд мөрдөгдөнө. 

*Төгрөгийн картын хувьд олон улсын гүйлгээнд валютын ханшны эрсдэлийн шимтгэл нэмэгдэнэ.

Кредит  карт захиалах бол ЭНД дарна уу.

Кредит картын хүсэлтийн маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу.

Кредит картын гарын авлагыг ЭНД дарж татаж авна уу.

Кредит картын зохистой хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Аюулгүй байдлын зөвлөмжтэй ЭНД дарж танилцана уу.