Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2478.00 2492.00 2478.00 2488.00
 EUR 2601.00 2680.00 2601.00 2672.00
 CNY 360.00 363.90 360.00 363.50
 RUB 41.60 43.50 42.20 42.80
 JPY 21.88 22.15 21.88 22.08
 GBP 3040.00 3134.00 3049.00 3128.00
 CHF 2439.00 2519.00 2447.00 2519.00
 KRW 2.05 2.20 2.09 2.20
 HKD 317.20 322.60 317.20 322.60
 AUD 1865.00 1951.00 1871.00 1946.00
 CAD 1865.00 1927.00 1870.00 1922.00
 SGD 1725.00 1779.00 1730.00 1774.00
 NZD 1737.00 1829.00 1742.00 1824.00
 XAU .00 .00 .00 .00
 XAG .00 .00 .00 .00
 POS 0 0 0 0