Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2415.00 2429.00 2415.00 2425.00
 EUR 2594.00 2662.00 2594.00 2654.00
 CNY 350.00 353.50 350.00 353.00
 RUB 42.40 44.50 43.00 43.80
 JPY 21.90 22.22 21.90 22.15
 GBP 3047.00 3141.00 3057.00 3135.00
 CHF 2393.00 2471.00 2400.00 2471.00
 KRW 2.02 2.16 2.05 2.16
 HKD 308.40 313.70 308.40 313.70
 AUD 1791.00 1875.00 1797.00 1870.00
 CAD 1757.00 1814.00 1762.00 1809.00
 SGD 1709.00 1764.00 1714.00 1759.00
 NZD 1651.00 1741.00 1656.00 1736.00
 XAU .00 .00 .00 .00
 XAG .00 .00 .00 .00
 POS 0 0 0 0