Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2408.00 2422.00 2408.00 2418.00
 EUR 2665.00 2733.00 2665.00 2725.00
 CNY 348.50 351.90 348.50 351.50
 RUB 41.80 43.90 42.40 43.20
 JPY 21.45 21.76 21.45 21.70
 GBP 3084.00 3178.00 3094.00 3172.00
 CHF 2436.00 2518.00 2444.00 2518.00
 KRW 2.03 2.17 2.06 2.17
 HKD 307.20 312.50 307.20 312.50
 AUD 1764.00 1847.00 1769.00 1842.00
 CAD 1757.00 1814.00 1762.00 1809.00
 SGD 1708.00 1763.00 1713.00 1757.00
 NZD 1647.00 1736.00 1652.00 1731.00
 XAU
 XAG
 POS 0 0 0 0