Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2483.00 2499.00 2483.00 2495.00
 EUR 2616.00 2683.00 2616.00 2683.00
 CNY 360.30 364.90 360.00 364.50
 RUB 39.90 43.40 40.50 42.80
 JPY 21.39 21.74 21.39 21.74
 GBP 3014.00 3108.00 3032.00 3102.00
 CHF 2427.00 2515.00 2442.00 2515.00
 KRW 2.01 2.15 2.04 2.15
 HKD 318.00 323.70 318.00 323.70
 AUD 1835.00 1923.00 1846.00 1923.00
 CAD 1831.00 1894.00 1843.00 1894.00
 SGD 1711.00 1767.00 1722.00 1767.00
 NZD 1736.00 1830.00 1747.00 1830.00
 XAU
 XAG
 POS 0 0 0 0