Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,689.00 2,709.00 2,689.00 2,704.00
 EUR 2,940.00 3,024.00 2,940.00 3,024.00
 CNY 383.00 387.70 383.00 387.30
 RUB 41.20 43.70 41.60 43.30
 JPY 24.41 25.12 24.41 25.12
 GBP 3,424.00 3,525.00 3,431.00 3,518.00
 CHF 2,675.00 2,770.00 2,680.00 2,764.00
 KRW 2.23 2.36 2.25 2.36
 HKD 342.60 346.10 342.60 346.10
 AUD 1,812.00 1,897.00 1,816.00 1,894.00
 CAD 2,012.00 2,070.00 2,016.00 2,066.00
 SGD 1,959.00 2,014.00 1,963.00 2,010.00
 NZD 1,681.00 1,765.00 1,685.00 1,762.00
 XAU 126,560.90 126,560.90 126,560.90 126,560.90
 XAG 1,379.69 1,379.69 1,379.69 1,379.69