Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,440.00 2,452.00 2,440.00 2,448.00
 EUR 2,852.00 2,886.00 2,852.00 2,886.00
 CNY 367.00 370.30 367.00 369.90
 RUB 40.40 42.30 41.00 41.70
 JPY 21.65 21.94 21.65 21.85
 GBP 3,208.00 3,265.00 3,218.00 3,258.00
 CHF 2,441.00 2,486.00 2,448.00 2,486.00
 KRW 2.12 2.27 2.16 2.27
 HKD 310.40 315.40 310.40 315.40
 AUD 1,831.00 1,877.00 1,836.00 1,871.00
 CAD 1,896.00 1,932.00 1,902.00 1,926.00
 SGD 1,789.00 1,817.00 1,795.00 1,817.00
 NZD 1,651.00 1,696.00 1,656.00 1,691.00
 XAU 99,115.27 99,115.27 99,115.27 99,115.27
 XAG 1,339.08 1,339.08 1,339.08 1,339.08