Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,663.00 2,672.00 2,663.00 2,669.00
 EUR 2,915.00 2,988.00 2,915.00 2,988.00
 CNY 374.70 378.50 374.70 378.20
 RUB 40.80 43.30 41.20 42.90
 JPY 24.43 25.06 24.43 25.06
 GBP 3,301.00 3,389.00 3,308.00 3,382.00
 CHF 2,654.00 2,739.00 2,660.00 2,734.00
 KRW 2.16 2.28 2.20 2.28
 HKD 339.10 341.60 339.10 341.60
 AUD 1,779.00 1,843.00 1,782.00 1,839.00
 CAD 1,988.00 2,031.00 1,992.00 2,027.00
 SGD 1,918.00 1,959.00 1,922.00 1,955.00
 NZD 1,641.00 1,705.00 1,644.00 1,701.00
 XAU 128,578.42 128,578.42 128,578.42 128,578.42
 XAG 1,437.47 1,437.47 1,437.47 1,437.47