Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,718.00 2,726.00 2,718.00 2,723.00
 EUR 2,990.00 3,077.00 2,990.00 3,077.00
 CNY 385.50 389.20 385.50 388.90
 RUB 41.70 44.50 42.10 44.10
 JPY 24.80 25.54 24.80 25.54
 GBP 3,537.00 3,639.00 3,544.00 3,632.00
 CHF 2,718.00 2,819.00 2,724.00 2,813.00
 KRW 2.21 2.33 2.23 2.33
 HKD 346.30 348.70 346.30 348.70
 AUD 1,830.00 1,923.00 1,834.00 1,919.00
 CAD 2,043.00 2,102.00 2,047.00 2,098.00
 SGD 1,980.00 2,036.00 1,984.00 2,032.00
 NZD 1,754.00 1,847.00 1,758.00 1,843.00
 XAU 128,978.48 128,978.48 128,978.48 128,978.48
 XAG 1,388.71 1,388.71 1,388.71 1,388.71