Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,840.00 2,852.00 2,840.00 2,847.00
 EUR 3,296.00 3,389.00 3,296.00 3,389.00
 CNY 405.90 410.10 405.90 409.80
 RUB 38.10 40.30 38.30 39.80
 JPY 26.39 27.21 26.39 27.21
 GBP 3,658.00 3,771.00 3,669.00 3,764.00
 CHF 3,033.00 3,157.00 3,042.00 3,151.00
 KRW 2.27 2.45 2.30 2.45
 HKD 363.90 369.50 365.00 368.80
 AUD 1,972.00 2,072.00 1,978.00 2,068.00
 CAD 2,090.00 2,153.00 2,096.00 2,149.00
 SGD 2,035.00 2,095.00 2,041.00 2,091.00
 NZD 1,831.00 1,930.00 1,836.00 1,926.00
 XAU 179,013.75 179,013.75 179,013.75 179,013.75
 XAG 2,125.42 2,125.42 2,125.42 2,125.42