Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,395.00 2,404.00 2,395.00 2,400.00
 EUR 2,930.00 2,975.00 2,930.00 2,975.00
 CNY 377.00 380.00 377.00 379.50
 RUB 41.30 43.40 41.90 42.80
 JPY 22.11 22.47 22.11 22.40
 GBP 3,320.00 3,382.00 3,330.00 3,375.00
 CHF 2,523.00 2,580.00 2,531.00 2,580.00
 KRW 2.12 2.27 2.15 2.27
 HKD 304.10 308.70 304.10 308.70
 AUD 1,858.00 1,912.00 1,864.00 1,906.00
 CAD 1,873.00 1,912.00 1,878.00 1,906.00
 SGD 1,797.00 1,828.00 1,802.00 1,828.00
 NZD 1,729.00 1,782.00 1,734.00 1,776.00
 XAU 99,115.27 99,115.27 99,115.27 99,115.27
 XAG 1,186.46 1,186.46 1,186.46 1,186.46