Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,452.00 2,466.00 2,452.00 2,462.00
 EUR 2,766.00 2,836.00 2,766.00 2,836.00
 CNY 354.50 359.30 354.50 358.00
 RUB 35.30 37.40 35.80 36.80
 JPY 21.91 22.48 21.91 22.48
 GBP 3,099.00 3,177.00 3,108.00 3,170.00
 CHF 2,431.00 2,508.00 2,439.00 2,508.00
 KRW 2.05 2.19 2.08 2.19
 HKD 310.40 315.60 310.40 315.60
 AUD 1,746.00 1,823.00 1,752.00 1,818.00
 CAD 1,844.00 1,897.00 1,850.00 1,892.00
 SGD 1,766.00 1,799.00 1,771.00 1,799.00
 NZD 1,583.00 1,648.00 1,588.00 1,643.00
 XAU 94,709.92 94,709.92 94,709.92 94,709.92
 XAG 1,042.06 1,042.06 1,042.06 1,042.06