Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,652.00 2,661.00 2,652.00 2,658.00
 EUR 3,004.00 3,059.00 3,004.00 3,059.00
 CNY 384.50 387.40 384.50 387.00
 RUB 41.50 43.00 42.10 42.80
 JPY 24.61 24.99 24.61 24.99
 GBP 3,349.00 3,421.00 3,359.00 3,414.00
 CHF 2,702.00 2,768.00 2,711.00 2,768.00
 KRW 2.22 2.32 2.26 2.32
 HKD 337.60 342.70 337.60 342.70
 AUD 1,819.00 1,882.00 1,824.00 1,876.00
 CAD 1,993.00 2,037.00 1,999.00 2,031.00
 SGD 1,940.00 1,980.00 1,946.00 1,980.00
 NZD 1,737.00 1,799.00 1,742.00 1,794.00
 XAU 119,924.41 119,924.41 119,924.41 119,924.41
 XAG 1,227.69 1,227.69 1,227.69 1,227.69