Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,438.00 2,452.00 2,438.00 2,448.00
 EUR 2,843.00 2,904.00 2,843.00 2,904.00
 CNY 364.00 367.40 364.00 367.00
 RUB 40.20 42.20 40.80 41.60
 JPY 22.12 22.52 22.12 22.45
 GBP 3,107.00 3,184.00 3,116.00 3,178.00
 CHF 2,494.00 2,559.00 2,502.00 2,559.00
 KRW 2.04 2.18 2.07 2.18
 HKD 309.70 315.00 309.70 315.00
 AUD 1,899.00 1,972.00 1,905.00 1,966.00
 CAD 1,905.00 1,963.00 1,911.00 1,957.00
 SGD 1,764.00 1,809.00 1,769.00 1,809.00
 NZD 1,742.00 1,821.00 1,747.00 1,815.00
 XAU 99,115.27 99,115.27 99,115.27 99,115.27
 XAG 1,325.75 1,325.75 1,325.75 1,325.75