Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,774.00 2,787.00 2,774.00 2,782.00
 EUR 2,973.00 3,065.00 2,973.00 3,065.00
 CNY 391.40 394.80 391.40 394.50
 RUB 36.20 38.20 36.40 37.80
 JPY 25.19 25.97 25.19 25.97
 GBP 3,367.00 3,477.00 3,377.00 3,471.00
 CHF 2,804.00 2,915.00 2,813.00 2,909.00
 KRW 2.17 2.34 2.20 2.34
 HKD 355.40 360.90 356.40 360.20
 AUD 1,657.00 1,754.00 1,662.00 1,750.00
 CAD 1,949.00 2,007.00 1,955.00 2,003.00
 SGD 1,919.00 1,975.00 1,925.00 1,971.00
 NZD 1,604.00 1,700.00 1,609.00 1,697.00
 XAU 147,287.41 147,287.41 147,287.41 147,287.41
 XAG 1,258.50 1,258.50 1,258.50 1,258.50