Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,628.00 2,638.00 2,628.00 2,635.00
 EUR 2,938.00 3,042.00 2,938.00 3,042.00
 CNY 380.50 387.40 380.50 386.00
 RUB 38.10 41.40 38.70 40.80
 JPY 22.86 23.67 22.86 23.67
 GBP 3,236.00 3,359.00 3,246.00 3,352.00
 CHF 2,600.00 2,710.00 2,608.00 2,710.00
 KRW 2.22 2.38 2.25 2.38
 HKD 334.00 341.20 334.00 341.20
 AUD 1,861.00 1,952.00 1,867.00 1,946.00
 CAD 1,942.00 2,005.00 1,948.00 1,999.00
 SGD 1,898.00 1,948.00 1,904.00 1,948.00
 NZD 1,779.00 1,863.00 1,784.00 1,858.00
 XAU 105,299.34 105,299.34 105,299.34 105,299.34
 XAG 1,070.52 1,070.52 1,070.52 1,070.52