Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,803.00 2,815.00 2,803.00 2,810.00
 EUR 3,079.00 3,185.00 3,079.00 3,185.00
 CNY 390.50 394.50 390.50 394.20
 RUB 38.50 41.50 38.70 41.00
 JPY 25.68 26.72 25.68 26.72
 GBP 3,386.00 3,524.00 3,396.00 3,517.00
 CHF 2,848.00 2,992.00 2,857.00 2,986.00
 KRW 2.16 2.33 2.19 2.33
 HKD 359.00 364.50 360.10 363.80
 AUD 1,820.00 1,919.00 1,826.00 1,915.00
 CAD 2,012.00 2,072.00 2,018.00 2,068.00
 SGD 1,959.00 2,016.00 1,965.00 2,012.00
 NZD 1,697.00 1,794.00 1,702.00 1,791.00
 XAU 154,748.64 154,748.64 154,748.64 154,748.64
 XAG 1,474.10 1,474.10 1,474.10 1,474.10