Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,677.00 2,687.00 2,677.00 2,682.00
 EUR 2,960.00 3,046.00 2,960.00 3,046.00
 CNY 377.70 383.50 377.70 383.00
 RUB 41.00 43.80 41.50 43.40
 JPY 24.46 25.19 24.46 25.19
 GBP 3,424.00 3,525.00 3,431.00 3,518.00
 CHF 2,684.00 2,783.00 2,689.00 2,778.00
 KRW 2.19 2.32 2.22 2.32
 HKD 340.50 342.90 340.50 342.90
 AUD 1,805.00 1,897.00 1,809.00 1,893.00
 CAD 2,019.00 2,078.00 2,023.00 2,074.00
 SGD 1,946.00 2,001.00 1,949.00 1,997.00
 NZD 1,682.00 1,773.00 1,685.00 1,769.00
 XAU 128,165.63 128,165.63 128,165.63 128,165.63
 XAG 1,415.59 1,415.59 1,415.59 1,415.59