Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,844.00 2,854.00 2,844.00 2,851.00
 EUR 3,325.00 3,447.00 3,325.00 3,447.00
 CNY 437.10 441.90 437.10 441.60
 RUB 37.30 40.40 37.80 40.00
 JPY 25.30 26.30 25.30 26.30
 GBP 3,878.00 4,021.00 3,889.00 4,013.00
 CHF 3,014.00 3,172.00 3,023.00 3,165.00
 KRW 2.43 2.56 2.46 2.56
 HKD 364.20 368.80 365.30 368.10
 AUD 2,072.00 2,202.00 2,078.00 2,197.00
 CAD 2,253.00 2,344.00 2,260.00 2,340.00
 SGD 2,075.00 2,153.00 2,081.00 2,149.00
 NZD 1,922.00 2,051.00 1,928.00 2,047.00
 XAU 162,415.46 162,415.46 162,415.46 162,415.46
 XAG 2,285.94 2,285.94 2,285.94 2,285.94