Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,670.00 2,677.00 2,670.00 2,674.00
 EUR 2,934.00 2,992.00 2,934.00 2,992.00
 CNY 377.50 381.10 377.50 380.80
 RUB 39.00 40.90 39.60 40.60
 JPY 24.86 25.32 24.86 25.32
 GBP 3,205.00 3,280.00 3,215.00 3,273.00
 CHF 2,691.00 2,759.00 2,699.00 2,759.00
 KRW 2.14 2.25 2.17 2.25
 HKD 338.20 343.10 338.20 343.10
 AUD 1,773.00 1,851.00 1,778.00 1,845.00
 CAD 1,988.00 2,039.00 1,994.00 2,033.00
 SGD 1,904.00 1,946.00 1,910.00 1,946.00
 NZD 1,677.00 1,754.00 1,682.00 1,748.00
 XAU 130,040.78 130,040.78 130,040.78 130,040.78
 XAG 1,388.71 1,388.71 1,388.71 1,388.71