Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,560.00 2,571.00 2,560.00 2,567.00
 EUR 2,914.00 2,992.00 2,914.00 2,992.00
 CNY 368.40 372.90 368.40 371.60
 RUB 38.00 40.50 38.60 39.90
 JPY 22.50 23.11 22.50 23.11
 GBP 3,324.00 3,409.00 3,334.00 3,403.00
 CHF 2,535.00 2,620.00 2,543.00 2,620.00
 KRW 2.16 2.30 2.19 2.30
 HKD 324.50 329.60 324.50 329.60
 AUD 1,785.00 1,870.00 1,790.00 1,865.00
 CAD 1,942.00 2,000.00 1,948.00 1,994.00
 SGD 1,842.00 1,883.00 1,847.00 1,883.00
 NZD 1,646.00 1,725.00 1,651.00 1,720.00
 XAU 101,186.78 101,186.78 101,186.78 101,186.78
 XAG 1,043.16 1,043.16 1,043.16 1,043.16