Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,455.00 2,474.00 2,455.00 2,470.00
 EUR 2,906.00 2,973.00 2,906.00 2,973.00
 CNY 372.50 377.00 372.50 376.50
 RUB 41.60 43.60 42.20 43.00
 JPY 21.83 22.35 21.83 22.30
 GBP 3,295.00 3,381.00 3,304.00 3,374.00
 CHF 2,506.00 2,576.00 2,513.00 2,576.00
 KRW 2.05 2.20 2.08 2.20
 HKD 312.40 318.40 312.40 318.40
 AUD 1,910.00 1,988.00 1,916.00 1,982.00
 CAD 1,964.00 2,029.00 1,970.00 2,022.00
 SGD 1,795.00 1,845.00 1,800.00 1,845.00
 NZD 1,747.00 1,831.00 1,753.00 1,825.00
 XAU 102,405.96 102,405.96 102,405.96 102,405.96
 XAG 1,343.38 1,343.38 1,343.38 1,343.38