Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,417.00 2,431.00 2,417.00 2,427.00
 EUR 2,792.00 2,844.00 2,784.00 2,844.00
 CNY 357.00 359.90 357.00 359.50
 RUB 40.20 42.10 40.80 41.40
 JPY 21.56 21.87 21.56 21.80
 GBP 3,104.00 3,181.00 3,113.00 3,175.00
 CHF 2,508.00 2,574.00 2,515.00 2,574.00
 KRW 2.06 2.20 2.09 2.20
 HKD 307.50 312.80 307.50 312.80
 AUD 1,881.00 1,953.00 1,886.00 1,947.00
 CAD 1,893.00 1,951.00 1,899.00 1,945.00
 SGD 1,746.00 1,791.00 1,752.00 1,791.00
 NZD 1,756.00 1,835.00 1,762.00 1,829.00
 XAU 96,330.60 96,330.60 96,330.60 96,330.60
 XAG 1,258.28 1,258.28 1,258.28 1,258.28