Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,845.00 2,855.00 2,845.00 2,852.00
 EUR 3,362.00 3,416.00 3,362.00 3,416.00
 CNY 432.20 435.20 432.20 434.90
 RUB 36.70 38.50 37.30 38.20
 JPY 27.04 27.53 27.04 27.53
 GBP 3,761.00 3,834.00 3,772.00 3,827.00
 CHF 3,078.00 3,156.00 3,088.00 3,150.00
 KRW 2.51 2.60 2.55 2.60
 HKD 365.60 369.10 366.70 368.30
 AUD 2,060.00 2,122.00 2,067.00 2,117.00
 CAD 2,167.00 2,210.00 2,173.00 2,206.00
 SGD 2,099.00 2,140.00 2,105.00 2,136.00
 NZD 1,955.00 2,015.00 1,960.00 2,011.00
 XAU 164,652.16 164,652.16 164,652.16 164,652.16
 XAG 2,029.30 2,029.30 2,029.30 2,029.30