Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,756.00 2,766.00 2,756.00 2,763.00
 EUR 2,896.00 3,069.00 2,896.00 3,069.00
 CNY 389.40 394.60 389.40 394.30
 RUB 40.30 45.40 40.90 45.00
 JPY 24.02 25.41 24.02 25.41
 GBP 3,467.00 3,659.00 3,478.00 3,652.00
 CHF 2,716.00 2,909.00 2,724.00 2,903.00
 KRW 2.19 2.34 2.22 2.34
 HKD 351.50 356.90 352.50 356.20
 AUD 1,730.00 1,909.00 1,735.00 1,905.00
 CAD 2,027.00 2,136.00 2,033.00 2,132.00
 SGD 1,921.00 2,021.00 1,927.00 2,017.00
 NZD 1,651.00 1,830.00 1,656.00 1,826.00
 XAU 143,468.01 143,468.01 143,468.01 143,468.01
 XAG 1,542.48 1,542.48 1,542.48 1,542.48