Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,845.00 2,855.00 2,845.00 2,852.00
 EUR 3,423.00 3,448.00 3,423.00 3,448.00
 CNY 437.90 440.00 437.90 439.70
 RUB 36.50 37.80 37.10 37.50
 JPY 26.25 26.42 26.25 26.42
 GBP 3,957.00 4,015.00 3,969.00 4,007.00
 CHF 3,092.00 3,136.00 3,101.00 3,130.00
 KRW 2.50 2.59 2.54 2.59
 HKD 364.80 368.50 365.90 367.70
 AUD 2,196.00 2,241.00 2,203.00 2,237.00
 CAD 2,260.00 2,295.00 2,267.00 2,291.00
 SGD 2,129.00 2,161.00 2,136.00 2,157.00
 NZD 2,030.00 2,074.00 2,036.00 2,069.00
 XAU 162,431.75 162,431.75 162,431.75 162,431.75
 XAG 2,300.62 2,300.62 2,300.62 2,300.62