Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,636.00 2,645.00 2,636.00 2,642.00
 EUR 2,917.00 2,971.00 2,917.00 2,971.00
 CNY 390.70 393.20 390.70 392.80
 RUB 40.10 42.10 40.70 41.70
 JPY 23.35 23.70 23.35 23.70
 GBP 3,369.00 3,441.00 3,379.00 3,434.00
 CHF 2,554.00 2,614.00 2,562.00 2,614.00
 KRW 2.17 2.30 2.20 2.30
 HKD 334.00 339.00 334.00 339.00
 AUD 1,822.00 1,885.00 1,828.00 1,880.00
 CAD 1,935.00 1,978.00 1,941.00 1,972.00
 SGD 1,914.00 1,953.00 1,920.00 1,953.00
 NZD 1,711.00 1,773.00 1,717.00 1,768.00
 XAU 107,682.04 107,682.04 107,682.04 107,682.04
 XAG 1,170.83 1,170.83 1,170.83 1,170.83