Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,850.00 2,861.00 2,850.00 2,856.00
 EUR 3,281.00 3,356.00 3,281.00 3,356.00
 CNY 416.30 419.90 416.30 419.60
 RUB 35.80 37.60 36.00 37.10
 JPY 26.73 27.40 26.73 27.40
 GBP 3,593.00 3,687.00 3,604.00 3,680.00
 CHF 3,021.00 3,122.00 3,030.00 3,116.00
 KRW 2.33 2.48 2.37 2.48
 HKD 365.90 370.00 367.00 369.20
 AUD 1,967.00 2,050.00 1,973.00 2,046.00
 CAD 2,103.00 2,157.00 2,110.00 2,152.00
 SGD 2,047.00 2,097.00 2,053.00 2,093.00
 NZD 1,826.00 1,908.00 1,832.00 1,904.00
 XAU 170,437.76 170,437.76 170,437.76 170,437.76
 XAG 1,984.48 1,984.48 1,984.48 1,984.48