Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,630.00 2,641.00 2,630.00 2,637.00
 EUR 2,929.00 3,014.00 2,929.00 3,014.00
 CNY 386.00 390.50 386.00 389.50
 RUB 38.00 41.00 38.60 40.40
 JPY 23.52 24.22 23.52 24.22
 GBP 3,316.00 3,418.00 3,326.00 3,411.00
 CHF 2,570.00 2,661.00 2,578.00 2,661.00
 KRW 2.22 2.37 2.25 2.37
 HKD 333.00 337.90 333.00 337.90
 AUD 1,827.00 1,905.00 1,833.00 1,900.00
 CAD 1,953.00 2,004.00 1,959.00 1,998.00
 SGD 1,902.00 1,957.00 1,908.00 1,957.00
 NZD 1,763.00 1,835.00 1,768.00 1,830.00
 XAU 110,828.55 110,828.55 110,828.55 110,828.55
 XAG 1,234.01 1,234.01 1,234.01 1,234.01