Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,844.00 2,854.00 2,844.00 2,851.00
 EUR 3,286.00 3,397.00 3,286.00 3,397.00
 CNY 438.20 443.10 438.20 442.70
 RUB 37.20 40.80 37.70 40.50
 JPY 25.35 26.25 25.35 26.25
 GBP 3,835.00 3,967.00 3,847.00 3,959.00
 CHF 3,014.00 3,157.00 3,023.00 3,151.00
 KRW 2.33 2.48 2.37 2.48
 HKD 363.00 368.10 364.10 367.40
 AUD 2,009.00 2,127.00 2,016.00 2,123.00
 CAD 2,205.00 2,285.00 2,211.00 2,280.00
 SGD 2,071.00 2,143.00 2,077.00 2,138.00
 NZD 1,944.00 2,062.00 1,950.00 2,058.00
 XAU 160,122.51 160,122.51 160,122.51 160,122.51
 XAG 1,991.45 1,991.45 1,991.45 1,991.45