Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 3,128.00 3,154.00 3,128.00 3,138.00
 EUR 3,251.00 3,344.00 3,251.00 3,331.00
 CNY 465.10 476.20 465.10 474.30
 RUB 47.30 65.50 48.20 65.50
 JPY 22.78 23.42 22.88 23.32
 GBP 3,763.00 3,875.00 3,778.00 3,859.00
 CHF 3,234.00 3,347.00 3,247.00 3,333.00
 KRW 2.29 2.50 2.37 2.48
 HKD 396.60 404.10 398.20 402.50
 AUD 2,124.00 2,217.00 2,133.00 2,209.00
 CAD 2,406.00 2,475.00 2,415.00 2,465.00
 SGD 2,228.00 2,289.00 2,237.00 2,280.00
 NZD 1,919.00 2,010.00 1,927.00 2,002.00
 XAU 192,040.41 192,040.41 192,040.41 192,040.41
 XAG 1,956.33 1,956.33 1,956.33 1,956.33