Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,408.00 2,417.00 2,408.00 2,413.00
 EUR 2,797.00 2,851.00 2,797.00 2,851.00
 CNY 377.00 378.90 377.00 378.20
 RUB 37.90 39.90 38.40 39.30
 JPY 21.88 22.25 21.88 22.18
 GBP 3,177.00 3,243.00 3,187.00 3,237.00
 CHF 2,397.00 2,453.00 2,404.00 2,453.00
 KRW 2.13 2.26 2.16 2.26
 HKD 305.10 309.60 305.10 309.60
 AUD 1,794.00 1,852.00 1,799.00 1,847.00
 CAD 1,836.00 1,877.00 1,841.00 1,871.00
 SGD 1,780.00 1,813.00 1,786.00 1,813.00
 NZD 1,645.00 1,702.00 1,650.00 1,697.00
 XAU 100,878.83 100,878.83 100,878.83 100,878.83
 XAG 1,137.07 1,137.07 1,137.07 1,137.07