Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
 USD 2,744.00 2,753.00 2,744.00 2,750.00
 EUR 3,015.00 3,090.00 3,015.00 3,090.00
 CNY 395.70 399.30 395.70 399.00
 RUB 43.10 45.40 43.80 45.00
 JPY 24.80 25.43 24.80 25.43
 GBP 3,569.00 3,663.00 3,580.00 3,656.00
 CHF 2,798.00 2,892.00 2,806.00 2,886.00
 KRW 2.26 2.39 2.29 2.39
 HKD 351.00 355.40 352.10 354.60
 AUD 1,853.00 1,935.00 1,859.00 1,932.00
 CAD 2,064.00 2,119.00 2,070.00 2,115.00
 SGD 2,014.00 2,066.00 2,020.00 2,062.00
 NZD 1,777.00 1,859.00 1,783.00 1,855.00
 XAU 137,406.30 137,406.30 137,406.30 137,406.30
 XAG 1,481.96 1,481.96 1,481.96 1,481.96