Мэдээ
2017 / 01 / 09

Байгууллагын харилцах дансны хүүнд өөрчлөлт орлоо

ХААН Банкны байгууллагын ам.долларын шаталсан хүүт харилцах дансны жилийн хүү 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрөөс дараах байдлаар шинэчлэгдэж буйг харилцагч та бүхэнд мэдээлж байна.  

Валютын төрөл Ангилал Жилийн хүү
USD Шаталсан хүүт харилцах Шатлал 1 500-9,999 0.0%
Шатлал 2 10,000-49,999 0.6%
Шатлал 3 50,000-с дээш 1.4%

 

ХААН Банкыг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа.

 


Бусад мэдээ